Cosmetics Europe naučna konferencija

Cosmetics Europe organizuje naučnu konferenciju pod nazivom Najnovija dostignuća nauke: trasiranje puta u budućnost. Konferencija će se održati u Briselu, 26-27.10.2017.

Cosmetics Europe naučna konferencija je izuzetan događaj koji ima za cilj da olakša dijalog između naučnika i regulatora, zainteresovanih za nove pristupe prilikom procene bezbednosti kozmetičkih proizvoda i njihovih sastojaka.

Za više informacija i registraciju posetite web stranicu konferencije.

Back