Intenzivan kurs iz oblasti dermato-kozmetičkih nauka

17-21. septembar 2018. Brisel, Belgija

Ciljevi kursa

Kurs nudi intenzivan program obuke, dizajniran za diplomirane i polaznike sa postdiplomskim statusom u oblasti dermato-kozmetičkih nauka. Težnja organizatora je da obezbedi najnovije pouzdane naučne informacije univerzitetskog standarda ne samo u vezi sa pripremom i proizvodnjom hemijski i toksikološki dobro definisanih proizvoda, već i sa bliskom interakcijom dermatoloških ili kozmetičkih proizvoda i kože kao živog organa. Kurs ima za cilj da formira specijaliste za kozmetičku industriju, dermatološki orijentisanu farmaceutsku industriju, ali je namenjen i profesionalcima u istraživanju i razvoju, naučnicima, ljudima iz marketinga i onima koji su uključeni u obuku u oblasti dermatokozmetike.

Ovaj intenzivan kurs u dermatološko-kozmetičkim naukama se organizuje po 32. put ove godine u Vrije Univerzitetu u Briselu. Kurs sve više i više evoluira ka “intenzivnom kursu u dermatološko-kozmetičkim naukama sa fokusom na efikasnost kozmetičkih proizvoda”.

Kao što je poznato, u novoj Uredbi o kozmetici br. 1223/2009 / EC, efikasnost igra važniju ulogu nego ranije.

Više detalja o kursu možete pogledati na www.dermatocosmeticcourse.eu.

 

Back