Etiketa kozmetičkog proizvoda

Kozmetički proizvodi moraju sadržavati informacije koje objašnjavaju čemu su namenjeni, kako da se bezbedno koriste i kako da se postigne najbolji rezultat. Konkretno, Uredba EU o kozmetičkim proizvodima zahteva da kozmetički proizvodi pruže sledeće informacije na etiketi ili na pakovanju:

  • Ime i adresa kompanije (odgovorno lice).
  • Spisak sastojaka, u padajućem redosledu njihove težine. Ovo je uglavnom namenjeno osobama kojima je dijagnostikovana alergija, tako da mogu da izbegnu sastojke na koje su alergični. Isti nazivi sastojaka se koriste u Evropskoj uniji i u većini zemalja širom sveta, tako da ljudi lako mogu da ih identifikuju.
  • Nominalna neto masa proizvoda.
  • Bilo koja upozorenja koja bi mogla biti neophodna za bezbedno korišćenje proizvoda.
  • “Datum minimalnog roka trajanja” (“najbolje upotrebiti do kraja”) ili “period nakon otvaranja” kako bi se pokazalo koliko dugo se proizvod može čuvati ili koristiti.
  • Šta je proizvod (ako nije očigledno na prvi pogled).
  • Referenca / serijski broj za identifikaciju proizvoda.
  • Zemlja porekla.

Preuzeto sa sajta Cosmetics Europe.

Back