DetNet – omogućen pristup vlastima

Udruženje A.I.S.E. je nedavno omogućilo pristup DetNetu organima država članica na njihov zahtev.

Ova transparentnost bi trebalo da dodatno pomogne izgradnji poverenja u DetNet sistem. Nacionalne asocijacije su pozvane da dalje informišu A.I.S.E. ako njihovi organi na nacionalnom / lokalnom nivou žele da dobiju pristup DetNet alatu.

Ministarstvo zaštite životne sredine Srbije je imenovalo lica, odgovorna za CLP klasifikaciju i za inspekciju, koja imaju pristup DetNet mreži.

Od decembra 2017. godine, više od 1370 smeša od oko 150 kompanija je klasifikovano pomoću DetNet-a. Odgovarajuća klasifikacija i označavanje deterdženata i dosledna usklađenost CLP principa širom EU su bile neke od glavnih tema koje su razmatrane tokom A.I.S.E. Foruma 2017.

Back