Čuvajte kapsule sa tečnim deterdžentom od dece

Inicijativa industrije deterdženata promoviše bezbedno korišćenje kapsula sa tečnim deterdžentom širom Evrope.

Dati su saveti za bezbednost u sledećim slučajevima:

 • za bezbednu upotrebu
 • u slučaju izloženosti
 • u hitnim slučajevima

“Keep Caps from Kids” (˝Čuvajte kapsule sa tečnim deterdžentom od dece˝) je inicijativa koju je širom Evrope pokrenulo Međunarodno udruženje za sapune, deterdžente i sredstva za održavanje higijene A.I.S.E., u ime industrije deterdženata. A.I.S.E. je podržano od strane velike mreže nacionalnih udruženja, uključujući i UKCPI iz Velike Britanije.

Kapsule sa tečnim deterdžentom su proizvodi koji vam pomažu da koristite tačnu količinu deterdženta za potrebe pranja i svakodnevno ih koriste milioni potrošača. Iako su bezbedni kada se koriste prema uputstvu sa pakovanja, treba ih čuvati na bezbednom mestu pre i posle upotrebe i uvek ih držati izvan domašaja dece. Kompanije koje stavljaju ove proizvode na tržište veoma ozbiljno vode računa o bezbednosti potrošača i vodič koji se nalazi na pakovanjima treba da obezbedi bezbednu upotrebu ovih proizvoda za celu porodicu.

Saveti za bezbednu upotrebu:

 • Uvek pročitajte etiketu
 • Kada rukujete kapsulama sa tečnim deterdžentom, budite sigurni da su vam ruke suve
 • Nikada nemojte bušiti, lomiti ili seći kapsule sa tečnim deterdžentom
 • Stavite kapsulu direktno u bubanj mašine za pranje veša
 • Uvek pravilno zatvorite poklopac ili kesu i čuvajte je izvan domašaja dece

Saveti u slučaju izloženosti:

 • Ostanite mirni
 • Pronađite informacije za hitne slučajeve na etiketi
 • Pratite uputstva za prvu pomoć koja u slučaju kapsula sa tečnimm deterdžentom glase:

U slučaju gutanja:

 • Ne gutajte tečnost
 • Ne izazivajte povraćanje (ovo može pogoršati stanje)
 • Ne inicirajte samopomoć
 • Pozovite lekara

U slučaju kontakta sa očima ili kožom:

 • Temeljno isperite čistom vodom
 • Odmah uklonite kontaktna sočiva (ukoliko / kada ih pacijent nosi)
 • Kontaktirajte lekara ako iritacija ili bol ne prestaju

U slučaju bilo kakve sumnje pozovite lekara ili idite u bolnicu.

Saveti za hitne slučajeve:

Budite spremni da lekaru pružite sledeće informacije:

 • Koji proizvod je progutan ili prsnuo u oči?
 • Koja količina proizvoda je progutana ili prsnula u oči?
 • Kada je proizvod progutan ili prsnuo u oči?
 • Koji su simptomi?
 • Koje mere prve pomoći su preduzete?
 • Godine i težina pacijenta
 • Poznate alergije

Za više informacija pogledajte sajt Keep caps from kids.

Back