A.I.SE. Forum o čišćenju i higijeni 2017

Brisel, 7 decembar 2017.

A.I.S.E., Međunarodno udruženje za sapune, deterdžente i sredstva za održavanje higijene, okupilo je veliki broj zainteresovanih strana na svom drugom forumu o čišćenju i higijeni. Na forumu su razmatrane različite perspektive o budućnosti industrije i mogućnostima za inovacije.

Industrija proizvoda za deterdžente i održavanje pruža brojne prednosti društvu u domaćinstvu i van njega: obezbeđuje osnovnu higijenu, zaštitu zdravlja, omogućava pogodan način života, omogućava očuvanje robe i različite opreme. Generalna direktorka AISE-a, Susanne Zanker, otvorila je događaj rečima: “Naša industrija je ključna za zdravlje građana i mora biti u mogućnosti da nastavi da isporučuje svoje proizvode i usluge i da inovira. Naša duga istorija otvorenog dijaloga i konstruktivne saradnje sa svim zainteresovanim stranama je veliko bogatstvo, ali moramo imati mogućnost da se oslanjamo na istinski jedinstveno tržište zarad efikasnijeg i sigurnijeg poslovanja. U tom cilju želimo da se bavimo našim pitanjima zajedno sa evropskim vlastima, državama članicama i ECHA-om “.

U ovoj potrazi za adekvatnim okvirom politike EU, a na osnovu nedavno objavljene ankete Evropske komisije koja pokazuje da je ovaj sektor nesrazmerno pogođen administrativnim troškovima za primenu propisa, industrija je pozvala organe EU i komesarku Bienkovsku – prisutnu na Forumu AISE-a da poštuju principe boljih propisa.

Specifični fokus je stavljen na tri prioriteta:

– Konzervansi u deterdžentima, sa pozivom da se obezbedi njihova dostupnost u budućnosti.

– Klasifikacija i obeležavanje deterdženata prema CLP-u, sa ciljem da se obezbedi dosledna harmonizacija širom Evrope i odgovarajuće informacije krajnjim korisnicima.

– Bolji propisi i bezbedna upotreba proizvoda, razmena informacija sa potrošačima i efikasnije informisanje potrošača.

U svom zaključku, komesarka Bienkovska je pozvala A.I.S.E.: “Budite kreativni, biti inovativni i vodeća inovaciona snaga u sektoru”.

Back